Košický

Vyšné Nemecké

Vyšné Nemecké

Vyšné Nemecké je hlavný cestný hraničný prechod medzi Slovenskom a Ukrajinou a je otvorený pre osobnú i nákladnú dopravu. Vyšné Nemecké je obec v okrese Sobrance niekoľko kilometrov od Užhorodu. Táto dopravná tepna je dôležitým bodom pre spojenie medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Zavádka

Zavádka

Dedina Závadka leží v okrese Gelnica v pohorí Volovské vrchy. Zavádku nájdeme približne 10km južne od Spišskej Novej Vsi. V obci je chrám svätého Michala Archanjela. Kamera zachytáva z diaľky Spišskú Novú Ves a široké okolie.