Ilava

Mikušovce

Mikušovce

Obec Mikušovce sa nachádza v Trnavskom kraji na západnom Slovensku neďaleko mesta Ilava. Mikušovce ležia v Bielych Karpatoch uprostred údolia Červeného Kameňa. Neďaleko obce je krásna vyhliadka Mokrá skala. Dominantou dediny je rímskokatolický kostel zasvätený sv. Gorazdovi. V širšom okolí nájdeme Vršatecký hrad či hrad Lednica.